ชื่อหน่วยงาน :
ช่วงวันที่ :   ถึงวันที่ 
คำสำคัญ :
* มีการจัดกิจกรรม
JuneJuly 2017August
SuMoTuWeThFrSa
2526272829301
234**567*8
91011*12*13**14***15*
16*17181920*21**22*
23*24*2526272829
303112345
   
   
   

  โครงการพัฒนาจิตเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
สถานที่ : วัดพระธาตุสันติธรรม ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดเชียงราย
หน่วยงานทีจัด : กองบริหารงานบุคคล
ประธาน/วิทยากร : หลวงพ่อสันติ เตชปัญโญ และคณะ
ประเภทกิจกรรม : อบรม/สัมมนาทั่วไป
ระหว่างวันที่ 20-07-2017 ถึง 23-07-2017

เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
  ประชุมเพื่อเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มร.ชร.   
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก(ห้องกระจก) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน่วยงานทีจัด : กองบริหารงานบุคคล
ประธาน/วิทยากร :
ประเภทกิจกรรม : ประชุมทั่วไป
ระหว่างวันที่ 21-07-2017 ถึง 21-07-2017

เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.