ชื่อหน่วยงาน :
ช่วงวันที่ :   ถึงวันที่ 
คำสำคัญ :
* มีการจัดกิจกรรม
OctoberNovember 2017December
SuMoTuWeThFrSa
2930311**********2**********3************4************
5************6**********7***********8*********9**********10***********11**************
12************13********14********15**********16*************17**************18******************
19****************20**************21***************22**********23*********24*************25***************
26************27***********28***********29**************30*************12
3456789
   
   
   

  การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์   
สถานที่ : ในประเทศ
หน่วยงานทีจัด : คณะครุศาสตร์
ประธาน/วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์
ประเภทกิจกรรม : อบรม/สัมมนาทั่วไป
ระหว่างวันที่ 01-11-2017 ถึง 30-11-2017

เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.
  ประชุมวางแผนงานร่วมกับโรงเรียนร่วมพัฒนา   
สถานที่ : ณ โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
หน่วยงานทีจัด : คณะครุศาสตร์
ประธาน/วิทยากร : อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
ประเภทกิจกรรม : ประชุมทั่วไป
ระหว่างวันที่ 15-11-2017 ถึง 30-11-2017

เวลา 08.00น. ถึง 16.30 น.
  นวัตกรรมการเรียนรู้แบบองค์รวมโดยเน้นโครงการเป็นฐานกลุ่มสาระสังคมศึกษา   
สถานที่ : ณ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานทีจัด : คณะครุศาสตร์
ประธาน/วิทยากร : อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
ประเภทกิจกรรม : อบรม/สัมมนาทั่วไป
ระหว่างวันที่ 01-11-2017 ถึง 30-11-2017

เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น
  อบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย   
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน่วยงานทีจัด : คณะครุศาสตร์
ประธาน/วิทยากร : โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ประเภทกิจกรรม : อบรม/สัมมนาทั่วไป
ระหว่างวันที่ 01-11-2017 ถึง 30-11-2017

เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนงานวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย   
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน่วยงานทีจัด : คณะครุศาสตร์
ประธาน/วิทยากร : โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ประเภทกิจกรรม : อบรม/สัมมนาทั่วไป
ระหว่างวันที่ 01-11-2017 ถึง 30-11-2017

เวลา 08.00น. ถึง 16.30 น
  อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กและเยาวชน   
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน่วยงานทีจัด : คณะครุศาสตร์
ประธาน/วิทยากร : โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ประเภทกิจกรรม : อบรม/สัมมนาทั่วไป
ระหว่างวันที่ 01-11-2017 ถึง 30-11-2017

เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.
12