ชื่อหน่วยงาน :
ช่วงวันที่ :  ถึงวันที่
คำสำคัญ :   
* มีการจัดกิจกรรม
MayJune 2018July
SuMoTuWeThFrSa
27282930311**2*
3*4*5**6***7*89
10111213*14*15*16***
17***18*19**20*2122****23
2425**26*27*282930
1234567
   
   

  การสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานที่ : ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน่วยงานทีจัด : กองบริหารงานบุคคล
ประธาน/วิทยากร :
ประเภทกิจกรรม : อื่นๆ
  ระหว่างวันที่ 25-06-2018 ถึง 25-06-2018

เวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น.
  ประชุมทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน่วยงานทีจัด : กองบริหารงานบุคคล
ประธาน/วิทยากร :
ประเภทกิจกรรม : ประชุมทั่วไป
  ระหว่างวันที่ 25-06-2018 ถึง 25-06-2018

เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.